Zarząd

W skład zarządu Państwowej Akademii Sztuk Walki wchodzą następujące osoby:

  1. Talarek Marek Jan – Prezes Zarządu
  2. Fabijański Mariusz – Wiceprezes Zarządu
  3. Marczykowski Paweł Mieczysław – Członek Zarządu
  4. Irla Konrad Dominik – Członek Zarządu
  5. Talarek Katarzyna – Członek Zarządu

W skład komisji rewizyjnej wchodzą następujące osoby:

  1. Grzybowski Mikołaj Cezary
  2. Czechowski Łukasz Juliusz
  3. Zajdel Maciej Kazimierz