Polska akademia sztuk walki

O Nas

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:

Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez popularyzacje sztuk, sportów i systemów walk oraz sportów obronnych, a także organizowanie konferencji, wykładów oraz uroczystości, ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszerocznicowych dla uczczenia świąt narodowych, ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizowanie prowadzenie sekcji sportowych, wykładów i spotkań popularyzujących zdrowy styl życia i zasady zdrowego żywienia z wyróżnieniem sztuk, sportów i systemów walki oraz sportów obronnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez oddziaływanie wychowawcze na słuchaczy i trenujących w placówkach szkolnych i ośrodkach wychowawczych, organizowanie szkoleń i staży międzynarodowych dla kadry mistrzowskiej, instruktorskiej i asystenckiej 

Krajoznawstwa wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację cyklicznych treningów sesji szkoleniowych, zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych adresowanych do społeczności lokalnych, współdziałania w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń z zakresu podstaw prawnych wykorzystania sztuk, systemów walk i sportów obronnych na rzecz społeczności lokalnych, a także prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży wywodzących się ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, pozostałe cele zgodne ze statutem. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, a także sportu szkolnego

Tradycja narodowa

edukacja i nauka

sport

szkolenia

profilaktyka

Wsparcie

ul Wileńska 18/180 03-416 Warszawa

info.pasw@gmail.com

+48 739-098-871

© PASW.org